• صفحه نخست
 • معرفی موسسه
 • نشان طیب
 • خدمات الکترونیک
 • اخبار
 • ارتباط باما
  • مدیریت کاربران

   مدیریت دسته بندی

   مدیریت محصولات

   مدیریت سازمان

   مدیریت واحد صنفی

   مدیریت نظرات کاربران

   مدیریت چک لیست ها

   مدیریت عنوان تب ها

   مدیریت شبکه همکاران

   پروفایل

   چک لیست های تکمیل شده

   مفهوم خانه؟

   1399/02/14

   128

   مفهوم خانه؟

   در نگاه اول به واژه خانه، تعاریف آن بدیهی و بدون نیاز به تفسیر به نظر میرسد و همگان احساس میکنند که معنای آن را به طور کامل میدانند. مکانی امن برای استراحت کردن، زندگی کردن و آسودن؛ مکانی که معمولاً یک فرد یا خانواده در آن زندگی میکنند و وسایل خود را در آن نگهداری میکنند.

   لیکن اینچنین نگاهی به مفهوم خانه کمی ساده انگارانه مینماید چرا که اولاً این واژه از دیدگاه های مختف دارای معانی متعدد است، ثانیاً نگاه جوامع و فرهنگ های مختلف به این پدیده متفاوت است و ثالثاً این مفهوم در طی دوران متحول شده است. متاسفانه امروزه شنیدن واژه خانه مفاهیمی چون خانه سازی انبوه، صنعتی، پیش ساخته و ... را به ذهن متبادر مینماید و یا حتی از این هم بدتر خانه مفهوم یک کالای مصرفی سودآور را به خود گرفته است که فاکتورهای مهم در این نگاه، صرفه جویی در مصالح، کوتاهترین زمان ساخت، صرفه جویی در زمان طراحی و استفاده از الگوهای آماده می باشد و کمتر کسی به معنا و فلسفه خانه می‏اندیشد و این در حالی است که خانه بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد نهادی است با عملکرد چند بعدی. از گذشته خانه برای انسان چیزی بیشتر از یک سرپناه بوده و جنبه های معنوی و مذهبی در همه مراحل ساخت خانه تا استقرار در آن کاملا مشهود است.

   مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی در اردیبهشت 1397 تأسیس شد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی ب