تصویر IMG تصویر IMG تصویر IMG تصویر IMG تصویر IMG تصویر IMG

بسته خدمات موسسه برای اعضای سامانه ارزیابی کیفیت

<p><span style="font-size: 14px;">آستان قدس رضوی به کمک شرکت ها و سازمان های حامی (دولتی و خصوصی) و شبکه کارگزاران خود برای اعضای سامانه ارزیابی کیفیت بسته ای از خدمات و تسهیلات را آماده کرده است که متناسب با میزان تعهد آنها به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در اختیار آنها قرار خواهد داد که برخی از آنها به شرح زیر می باشند:</span></p><ul><li><span style="font-size: 14px;">ارائه خدمات تخصصی کیفیت، ارزیابی کیفیت، سنجش روند تغییرات کیفیت، رهگیری فرایند تولید، اصالت سنجی و راهنمای مشتریان</span></li><li><span style="font-size: 14px;">تبلیغ، فرهنگ سازی و توسعه بازار</span></li><li><span style="font-size: 14px;">عضویت در باشگاه محصولات، خدمات و سازمان ها (در فضای مجازی و فیزیکی)</span></li><li><span style="font-size: 14px;">عضویت رایگان در انجمن حامیان نشان طیب</span></li><li><span style="font-size: 14px;">اختصاص غرفه فروش یا معرفی در مجموعه فروشگاههای آستان قدس رضوی (پیرامون حرم مطهر)، شبکه بازار رضوی و سایر فروشگاههای عضو سامانه</span></li><li><span style="font-size: 14px;">اعطای مجوز استفاده از برند رضوی (در صورت تمایل و در چارچوب قرارداد برون سپاری برند رضوی)-استفاده از ظرفیت توزیع و پخش شبکه بازار رضوی و سایر شبکه های توزیع همکار</span></li><li><span style="font-size: 14px;">ارائه خدمات مشاوره، آموزش، طراحی فرایند و برندسازی (توسط شبکه کارگزاران مؤسسه کیفیت رضوی در مناطق مختلف ملی و بین المللی)</span></li><li><span style="font-size: 14px;">بهره مندی از خدمات مدیریت زنجیره تأمین کالا و خدمات در سطح ملی و بین المللی با استفاده از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات همکاری آستان قدس رضوی</span></li><li><span style="font-size: 14px;">اعطای نشان طیب در جشنواره های دوره ای محصولات و کسب و کارهای طیب</span></li><li><span style="font-size: 14px;">ارائه خدمات مشاوره برای بهبود مستمر کیفیت</span></li></ul><p><br></p>